Karol Kulig Ph. D
Founder, attorney-at-law

A graduate of the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University. Doctor of Law. Specialist in the field of labour law and personal data protection.

For over 8 years he has been dealing with labour law, and for over five years he practiced in one of the most renowned law offices in Poland dealing with this subject. Participant of many projects at the junction of law and business.

He supports business entities in matters relating to employee issues, combining legal advice with „soft” HR matters. He draws up and reviews company’s regulations (i.e. work regulations, remuneration regulations, social fund regulations) as well as collective agreements. Conducts comprehensive legal audits. He participates in the work of anti-mobbing and social commissions. Constructs labour law agreements, including management contracts, non-competition agreements and loyalty agreements. He supports as an expert both employers and trade union organizations in the negotiations on the content of regulations and agreements. He helps in managing disputes and negotiations with employees.

He provides comprehensive legal services in areas related to the protection of personal data and the implementation of the GDPR in the organization, including the functions of Data Protection Officer (DPO). Verifies operating procedures and policies for the GDPR. Coordinates processes related to the implementation of.

Experienced and valued trainer. He conducted dozens of trainings for management, directors and employees of personnel departments.

Lecturer at the Cracow University od Economics. He conducts classes on labour law and performs the role of examiner at the attorney’s-at-law training conducted by the District Chamber of Attorney’s-at-law in Cracow.


Recommendations

Nominated in the Rising Stars Competition Lawyers - leaders of tomorrow 2018


Books

K. Kulig, Teoria pracowniczej odpowiedzialności porządkowej, Warszawa 2017

Komentarze

K. Kulig, Komentarz do art. 65 Konstytucji RP (współautor) [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, Tom I, Warszawa 2016

Artykuły
 1.  Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, Monitor Prawa Pracy 12/2013
 2. Aksjologia "zakazu pracy" w niedziele i święta w kontekście nowelizacji Kodeksu pracy, Monitor Prawa Pracy 6/2014
 3. Prawo pracownika do odpoczynku dobowego, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2015, Nr 2.
 4. Doraźne czynności związkowe. Prawo podmiotowe pracownika czy prawo organizacji związkowej - PiZS 2015, Nr 8
 5. Aksjologiczne podłoże pracowniczego prawa do odpoczynku dobowego [w:] Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Kraków 2015
 6. Umowy terminowe - zmierzch czy rozwój? Monitor Prawniczy 1/2016
 7. Członek najbliższej rodziny jako osoba nabywająca uprawnienia związane z rodzicielstwem, MPrP 3/2016
 8. Urlop rodzicielski - analiza problemowa, PiZS 3/2016
 9. Administracyjny charakter orzeczenia o czasowej niezdolności do pracy a prawa i obowiązki stron stosunku pracy, MPrP 6/16
 10. Zdarzenia prawne warunkujące prawo do urlopu i zasiłku macierzyńskiego - MPrP 8/2016
 11. Przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu porządkowym (w:) D. Dörre-Kolasa (red.)  Ochrona danych osobowych pracowników w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, Warszawa 2017
 12. Urodzenie dziecka w trakcie urlopu bezpłatnego - MPrP 2/2017
 13. Pozbawienie mocy obowiązującej regulaminu wynagradzania - c.1, PiZS 4/2017
 14. Pozbawienie mocy obowiązującej regulaminu wynagradzania - c.2, PiZS 5/2017
 15. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy a wolność pracy, (w:) M. Mędrala (red)., Aktualne problemy zatrudnienia w oparciu o terminowe umowy o pracę, Warszawa 2017
 16. Porozumienie o „zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy” a essentialia negotii stosunku pracy, PiZS 10/2017