Prowadzenie spraw dot. kredytów frankowych  

W związku z zapadłym wyrokiem TSUE z dnia 3.10.2019 r. w sprawie kredytów indeksowanych we frankach, również w Polsce sądy coraz częściej wydają wyroki korzystne dla osób, które zawarły umowy kredytowe z bankami, zawierające niedozwolone mechanizmy przewalutowania (klauzule abuzywne). 

Kancelaria prowadzi postępowania w sprawach kredytów frankowych, mające na celu unieważnienie zawartej umowy kredytu lub zmiany na kredyt złotówkowy (tzw. „odfrankowienie”). 

W przypadku pytań odnośnie możliwości poprowadzenia przez Kancelarię sprawy „frankowej” i ewentualnych szans powodzenia procesu, prosimy o kontakt:    

kancelaria@kkulig.pl