dr Karol Kulig
Właściciel, radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor nauk prawnych. Specjalista w zakresie prawa pracy i ochrony danych osobowych. 

Od ponad 8 lat zajmuje się prawem pracy, a przez przeszło pięć lat praktykował w jednej z najbardziej renomowanych w Polsce kancelarii zajmującej się tą tematyką. Obecnie prowadzi własną kancelarię butikową. 

Obsługuje podmioty gospodarcze w kwestiach dotyczących spraw pracowniczych. Przeprowadza kompleksowe audyty prawno-pracownicze. Uczestniczy w pracach komisji antymobbingowych i socjalnych. Konstruuje umowy prawa pracy, w tym kontrakty menadżerskie, umowy o zakazie konkurencji oraz umowy lojalnościowe. Wspiera jako ekspert zarówno pracodawców jak i organizacje związkowe w negocjacjach nad treścią regulaminów i porozumień. Pomaga w zarządzaniu sporami oraz negocjacjami z pracownikami.   

Zapewnia kompleksową obsługę prawną w obszarach związanych z ochroną danych osobowych i wdrożeniem RODO w organizacji, w tym przejmuje funkcje inspektora ochrony danych (IOD). Weryfikuje funkcjonujące procedury i polityki pod kątem RODO. Koordynuje procesy związane z wdrażaniem zmian i wykonuje audyty kontrolne. 

Doświadczony i ceniony szkoleniowiec. Przeprowadził dziesiątki szkoleń dla kadry zarządzającej, dyrektorów oraz pracowników działów personalnych. 

Wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznegow Krakowie. Prowadzi zajęcia oraz pełni funkcję egzaminatora na aplikacji radcowskiej w ramach Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Ekspert prawa pracy w trakcie organizowanego przez Radę Europy, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajową Izbę Radców Prawnych i Naczelną Radę Adwokacją w maju 2019 r. w Warszawie programu edukacyjnego „Human Rights Education for Legal Professionals - Labour Rights as Human Rights”.

Członek Kolegium Redakcyjnego ogólnopolskiego czasopisma naukowego Krajowej Izby Radców Prawnych - "Radca Prawny. Zeszyty Naukowe". 

Zobacz wywiad: Sądecki pasjonat paragrafów i prawa pracy z prestiżową nagrodą dla młodych prawników >>>


Rekomendacje

Nominowany w Konkursie Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2018, organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną oraz Wydawnictwo Wolters Kluwer, wyróżniającym młodych prawników, którzy swoją wiedzą, osiągnięciami oraz postawą społeczną realizują najwyższe standardy świadczenia usług prawnych.


Książki

1. Teoria pracowniczej odpowiedzialności porządkowej, Warszawa 2017

Komentarze

1. Komentarz do art. 65 Konstytucji RP (współautor) [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, Tom I, Warszawa 2016

Artykuły
 1.  Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, Monitor Prawa Pracy 12/2013
 2. Aksjologia "zakazu pracy" w niedziele i święta w kontekście nowelizacji Kodeksu pracy, Monitor Prawa Pracy 6/2014
 3. Prawo pracownika do odpoczynku dobowego, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2015, Nr 2.
 4. Doraźne czynności związkowe. Prawo podmiotowe pracownika czy prawo organizacji związkowej - PiZS 2015, Nr 8
 5. Aksjologiczne podłoże pracowniczego prawa do odpoczynku dobowego [w:] Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Kraków 2015
 6. Umowy terminowe - zmierzch czy rozwój? Monitor Prawniczy 1/2016
 7. Członek najbliższej rodziny jako osoba nabywająca uprawnienia związane z rodzicielstwem, MPrP 3/2016
 8. Urlop rodzicielski - analiza problemowa, PiZS 3/2016
 9. Administracyjny charakter orzeczenia o czasowej niezdolności do pracy a prawa i obowiązki stron stosunku pracy, MPrP 6/16
 10. Zdarzenia prawne warunkujące prawo do urlopu i zasiłku macierzyńskiego - MPrP 8/2016
 11. Przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu porządkowym (w:) D. Dörre-Kolasa (red.)  Ochrona danych osobowych pracowników w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, Warszawa 2017
 12. Urodzenie dziecka w trakcie urlopu bezpłatnego - MPrP 2/2017
 13. Pozbawienie mocy obowiązującej regulaminu wynagradzania - c.1, PiZS 4/2017
 14. Pozbawienie mocy obowiązującej regulaminu wynagradzania - c.2, PiZS 5/2017
 15. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy a wolność pracy, (w:) M. Mędrala (red)., Aktualne problemy zatrudnienia w oparciu o terminowe umowy o pracę, Warszawa 2017
 16. Porozumienie o „zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy” a essentialia negotii stosunku pracy, PiZS 10/2017