< Powrót08.1.2022Karol Kulig

Przepisy o sygnalistach. Co czeka pracodawców w 2022 r.?

Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Rozwoju i Technologii, ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (tzw. ustawa o sygnalistach), która zgodnie z dyrektywą UE miała wejść w życie najpóźniej 17.12.2021 r., zostanie przyjęta najprawdopodobniej końcem pierwszego kwartału tego roku (Q1 2022). To dobra informacja dla pracodawców prywatnych zatrudniających co najmniej 250 pracowników oraz tych z sektora publicznego zatrudniających minimum 50 pracowników. Oznacza to bowiem, że mają oni dodatkowych kilkanaście tygodni na to, by przygotować swoje organizacje na mające wejść w życie przepisy. 

Ustawa o sygnalistach będzie nakładała na pracodawców obowiązek zaprojektowania oraz wdrożenia bezpiecznych i poufnych kanałów dokonywania zgłoszeń nieprawidłowości, z jakimi sygnalista zetknie się w swoim środowisku pracy. W praktyce będzie to oznaczało wprowadzenie wewnętrznych procedur opisujących metody, za pomocą których m.in. pracownicy, byli pracownicy, kandydaci do pracy czy podwykonawcy będą mogli zasygnalizować dostrzeżone nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizacji lub w zachowaniu pewnych osób. Nie chodzi bynajmniej o „donoszenie” na pracodawcę lub współpracowników. Mówiąc bardzo ogólnie, celem wprowadzanych przepisów jest ochrona interesu publicznego, a pośrednio także interesów i wizerunku samej organizacji, które mogą być poważnie nadszarpnięte w momencie dojścia do naruszeń. Zgłoszenia sygnalistów mają temu zapobiegać.   

Ustawa, w ślad za dyrektywą, będzie wymieniać obszary prawa, których będą mogły dotyczyć zgłoszenia sygnalistów. Przekazane przez sygnalistę informacje o naruszeniach prawa niewymienionych w ustawie, nie będą objęte ustawą. A więc nie będzie konieczności prowadzenia postępowania wyjaśniającego, a osoba zgłaszająca takie naruszenie nie będzie podlegała ochronie.  

Pracodawcy będą mogli dobrowolnie rozszerzyć zakres przedmiotowy zgłoszeń o wewnętrze regulacje (np. polityki antymobbingowe, kodeksy etyki). Dzięki temu za pomocą jednego mechanizmu informowania o nieprawidłowościach, pracodawcy będą mogli zarządzać całym obszarem ryzyka w organizacji. 

Projektując w organizacji kanały dokonywania zgłoszeń sygnalistów, warto zastanowić się nad wyborem elektronicznego systemu do zarządzania tymi zgłoszeniami. Takim przykładowym systemem jest SygnaApp, który został zaprojektowany i stworzony przy merytorycznym udziale kancelarii K. Kulig &Współpracownicy. SygnaApp jest narzędziem, które gwarantuje pracodawcom zapewnienie zgodności organizacji z prawem. Jest ono również narzędziem sprawdzonym, bezpiecznym i intuicyjnym, dzięki któremu realizacja obowiązków wynikających z ustawy będzie prosta i zautomatyzowana, przez co proces obsługi zgłoszeń nie będzie niepotrzebnie angażował czasu pracy. Co więcej, wybierając SygnaApp organizacja otrzyma wzory dokumentów wdrożeniowych. Do minimum ogranicza to czas i budżet potrzebny na wdrożenia ustawy o sygnalistach.   

Z funkcjonalnościami systemu SygnaApp można zapoznać się na stronie sygnaapp.pl.

Zobacz ulotkę systemu SygnaApp>>>


Dane osobowe pracownika - audycja Radia Kraków
Przeczytaj>
Sygnalista w firmie - audycja Radia Kraków
Przeczytaj>
Co pracownik może w trakcie L4? O zwolnieniach chorobowych w Radio Kraków
Przeczytaj>