Dobra osobiste

Świadczymy usługi prawne w zakresie zapewnienia ochrony dóbr osobistych i własności intelektualnej, zarówno osób fizycznych jak i prawnych (firm), w tym związanych z naruszeniami dokonanymi w internecie. Oferujemy także wsparcie przy badaniu zgodności prowadzonej działalności z obowiązującymi przepisami. 

Sporządzamy oraz opiniujemy umowy mające na celu zabezpieczenie informacji poufnych przedsiębiorstwa, stanowiących wartość gospodarczą (NDA).