Prawo pracy w dobie kryzysu COVID - 19

Stan epidemii związany z COVID-19 w niespotykany dotychczas sposób wpłynął i będzie wpływał w nadchodzących miesiącach i latach na gospodarkę, a także działalność pracodawców. 

W odpowiedzi na bardzo wiele zapytań dotyczących kryzysowego zarządzania sprawami kadrowo – płacowymi oraz uzyskania wsparcia prawnego, przygotowaliśmy dla Państwa ofertę specjalną

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami: 

+ 48 660 787 207 | e-mail: kancelaria@kkulig.pl

Zobacz również: Najczęstsze pytania pracodawców związane z COVID-19 >>>


1. Wsparcie przy korzystaniu z tzw. „Tarczy Antykryzysowej”

Zapewniamy przedsiębiorstwom pomoc przy wyborze i prawidłowym wdrożeniu instrumentów pomocowych przewidzianych w tzw. Tarczy Antykryzysowej. Przedstawiamy symulację oszczędności i wspieramy przy uzyskiwaniu świadczeń.  


2. Restrukturyzacja kadrowa i płacowa

Zapewniamy doradztwo w zakresie bieżących lub planowanych restrukturyzacji kadrowo - płacowych. Tworzymy modele i symulacje restrukturyzacji.


3. Symulacje oszczędności

Przeprowadzamy symulacje wysokości redukcji kosztów osobowych związanych z możliwymi do wprowadzenia oszczędnościami. Tworzymy budżety wynagrodzeń dostosowane do możliwości firmy 

 

4. Redukcja kosztów osobowych

Zapewniamy doradztwo prawne w zakresie dopuszczalności i zakresu ograniczenia obowiązywania wewnętrznych aktów płacowych lub możliwości stosowania warunków mniej korzystnych niż wynikające z umów o prace.

 

5. Zawieszenie świadczeń lub benefitów

Doradzamy w zakresie prawnych i wynagrodzeniowych możliwości i wariantów wypowiedzenia lub renegocjacji układów zbiorowych i pozostałych wewnętrznych aktów płacowych (regulaminów wynagradzania, regulaminów premiowania). 


6. Wypowiedzenia zmieniające

W przypadku decyzji o wdrożeniu optymalizacji płacowych, gwarantujemy doradztwo prawne i wynagrodzeniowe a także przejmujemy obsługę procesu wypowiedzeń zmieniających umowy o pracę. 


7. Programy Dobrowolnych Odejść (PDO)

Konstruujemy oraz konsultujemy rozwiązania dotyczące programów dobrowolnych odejść pracowników. Przeprowadzamy symulację kosztów i oszczędności osobowych związanych z PDO. 


8. Zwolnienia grupowe

W razie konieczność przeprowadzenia restrukturyzacji zatrudnienia, zapewniamy kompleksową obsługę prawno – wynagrodzeniowo - administracyjną procesu zwolnień grupowych, z udziałem w negocjacjach oraz przygotowaniem i wręczaniem pracownikom wypowiedzeń.  


9.  Wsparcie eksperckie w negocjacjach

Powodzenie negocjacji w dużym stopniu zależy od transparentności oraz analiz i argumentów opartych na sytuacji faktycznej i danych rynkowych. Wykorzystując naszą wiedzę oraz dane rynkowe zapewniamy wsparcie eksperckie w renegocjacji aktów płacowych ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników. 


10. Audyt umów pracowniczych

Przeprowadzamy kompleksową analizę prawną i wynagrodzeniową zawartych umów o pracę, umów zlecenia, kontraktów B2B - pod katem optymalizacji kosztowej lub możliwości ich renegocjacji czy rozwiązania.


11.  Audyt wewnętrznych aktów płacowych

Przeprowadzamy kompleksową analizę prawną i wynagrodzeniową wewnętrznych aktów płacowych (układów zbiorowych, regulaminów wynagradzania, regulaminów premiowania). Celem jest dostosowanie kosztów do aktualnych i przyszłych możliwości firmy.   


12. Reprezentacja w sądzie

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną klientów w trakcie sporów sądowych z pracownikami.