Ubezpieczenia społeczne
Reprezentujemy pracodawców (płatników) a także pracowników (ubezpieczonych) w sporach z ZUS dotyczących ubezpieczeń społecznych. Wspieramy w trakcie kontroli ZUS. Opiniujemy zagadnienia dotyczące podleganiu ubezpieczeniom społecznym, a także świadczymy doradztwo w zakresie optymalizacji składkowej.