Ubezpieczenia społeczne

Reprezentujemy pracodawców (płatników) a także pracowników (ubezpieczonych) w sporach z ZUS dotyczących ubezpieczeń społecznych. Wspieramy w trakcie kontroli ZUS. Opiniujemy zagadnienia dotyczące podleganiu ubezpieczeniom społecznym, a także świadczymy doradztwo w zakresie optymalizacji składkowej.   

1. Kontrole ZUS /składki, zfśs/

Sformalizowany proces kontroli prowadzonej przez ZUS wymaga udziału pełnomocnika, by już na wstępnym etapie zgromadzić niezbędny materiał dowodowy. Reprezentujemy Płatników składek w trakcie kontroli a także przy wnoszeniu zastrzeżeń do protokół kontroli.    

2. Odwołania od decyzji  

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie wniesienia odwołania oraz reprezentacji przed sądem w sprawach przeciwko ZUS. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących ubezpieczeń społecznych.