dr Karol Kulig
właściciel, radca prawny

Radca prawny, doktor nauk prawnych, prawnik niestereotypowy z blisko 10-letnim doświadczeniem w obsłudze podmiotów gospodarczych. Specjalista w obszarze prawa pracy. Łączy wiedzę z niezwykle cenną w podejściu biznesowym, specyficzną intuicją i wrażliwością prawniczą. 

Doświadczony i ceniony szkoleniowiec. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prowadzi zajęcia z prawa pracy oraz pełni funkcję egzaminatora na aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Ekspert prawa pracy w trakcie organizowanego przez Radę Europy i Rzecznika Praw Obywatelskich programu edukacyjnego „Human Rights Education for Legal Professionals - Labour Rights as Human Rights”.

Obsługuje Klientów w sprawach prawa pracy, prawa gospodarczego i cywilnego.  

Od lat aktywnie zaangażowany w program edukacji prawnej w krakowskich szkołach, a także w działalność pro bono. Pasjonat kilku dyscyplin sportowych.  Rekomendacje

Nominowany w Konkursie Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2018, organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną oraz Wydawnictwo Wolters Kluwer, wyróżniającym młodych prawników, którzy swoją wiedzą, osiągnięciami oraz postawą społeczną realizują najwyższe standardy świadczenia usług prawnych.


Publikacje

Monografie:

 1. K. Kulig, Teoria pracowniczej odpowiedzialności porządkowej, Warszawa 2017.  

 

Komentarze:

 1. M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP, Tom 1, Warszawa 2016 - komentarz do art. 65 Konstytucji (wspólnie z A. Sobczyk) 

Artykuły naukowe: 

 1. O dopuszczalności kary umownej w przedwstępnej umowie o pracę – tekst polemiczny - MPrP 2/2024
 2. Porozumienie o „zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy” a essentialia negotii stosunku pracy, PiZS 10/2017
 3. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy a wolność pracy, (w:) M. Mędrala (red)., Aktualne problemy zatrudnienia w oparciu o terminowe umowy o pracę, Warszawa 2017
 4. Pozbawienie mocy obowiązującej regulaminu wynagradzania - c.1, PiZS 4/2017
 5. Pozbawienie mocy obowiązującej regulaminu wynagradzania - c.2, PiZS 5/2017
 6. Przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu porządkowym (w:) D. Dörre-Kolasa (red.)  Ochrona danych osobowych pracowników w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, Warszawa 2017
 7. Urodzenie dziecka w trakcie urlopu bezpłatnego - MPrP 2/2017
 8. Zdarzenia prawne warunkujące prawo do urlopu i zasiłku macierzyńskiego - MPrP 8/2016
 9. Administracyjny charakter orzeczenia o czasowej niezdolności do pracy a prawa i obowiązki stron stosunku pracy, MPrP 6/16
 10. Urlop rodzicielski - analiza problemowa, PiZS 3/2016
 11. Członek najbliższej rodziny jako osoba nabywająca uprawnienia związane z rodzicielstwem, MPrP 3/2016
 12. Umowy terminowe - zmierzch czy rozwój? Monitor Prawniczy 1/2016
 13. Aksjologiczne podłoże pracowniczego prawa do odpoczynku dobowego [w:] Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Kraków 2015
 14. Doraźne czynności związkowe. Prawo podmiotowe pracownika czy prawo organizacji związkowej - PiZS 2015, Nr 8
 15. Prawo pracownika do odpoczynku dobowego, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2015, Nr 2.
 16. Aksjologia "zakazu pracy" w niedziele i święta w kontekście nowelizacji Kodeksu pracy, Monitor Prawa Pracy 6/2014
 17. Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, Monitor Prawa Pracy 12/2013


Niektóre artykuły popularnonaukowe: 

 1. Prawo do wynagrodzenia postojowego w czasie epidemii nie takie pewne – (prawo.pl)
 2. Czy pracownik musi dostać urlop w wakacje? - (prawo.pl)
 3. Nie straszmy nauczycieli - (prawo.pl)
 4. Kobieta, która zarabia mniej niż mężczyzna, może pozwać pracodawcę - (prawo.pl)
 5. Spór o regulamin wynagradzania nie doprowadzi do upadłości firmy - (prawo.pl) Pierwsze przekształcenie umów terminowych nadchodzi - tylko kiedy? – (prawo.pl)
Krzysztof Piaseczny
adwokat

Wykształcenie prawnicze zdobył na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Zakresem zainteresowań zawodowych objęte są zagadnienia prawa cywilnego i gospodarczego, ochrony danych osobowych,  prawa nieruchomości (w tym obsługa deweloperów), Banking & Finance, w szczególności obsługa procesów dot. kredytów frankowych (indeksowanych i denominowanych), a także tworzenie i funkcjonowanie NGO.

Posiada bogate doświadczenie procesowe, w tym w sporach przeciwko bankom (umowy kredytów), ubezpieczycielom (odszkodowania, polisolokaty, przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym), towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz w sporach na tle emisji i obrotu instrumentów finansowych. Prowadzi również sprawy z zakresu prawa rodzinnego i karnego gospodarczego.

dr Dominika Buch
radca prawny

Radca prawny, doktor nauk prawnych (UJ), specjalista prawa pracy.  

Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach prawnych, jak również w Dziale Prawnym Konsulatu Generalnego RP w Edynburgu. Ponadto współpracowała z organizacjami non-profit m.in. Fundacją Academia Iuris świadcząc na ich rzecz pomoc prawną.

W swojej praktyce specjalizuje się w prowadzeniu postępowań z zakresu prawa pracy (indywidualne i zbiorowe), a w szczególności zastępstwie procesowym w sprawach o przywrócenie do pracy, wypłatę należnego wynagrodzenia oraz odszkodowaniach pracowniczych. Posiada bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze pracodawców (sporządzanie regulaminów pracy, wynagradzania, organizacyjnych, zarządzeń, oświadczeń w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy i in.). 

Współautorka komentarza do Konstytucji RP pod redakcją prof. dra hab. Marka Safjana, autorka licznych publikacji naukowych z zakresu prawa pracy i prawa gospodarczego, a także wystąpień na konferencjach zarówno w Polsce, jak i za granicą. Ponadto opracowuje i prowadzi szkolenia dedykowane do różnorodnych grup odbiorców.

Jacek Buch
radca prawny

Radca prawny, specjalista prawa cywilnego, gospodarczego i restrukturyzacyjnego. 

Doświadczenie zdobywał w renomowanej wrocławskiej kancelarii radców prawnych, w której obsługiwał osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze w tym spółki prawa handlowego, a także w dziale prawnym jednej z największych polskich spółek sektora finansowego.

Specjalizuje się w doradztwie prawnym z zakresu prawa cywilnego (prawo zobowiązań, prawo rzeczowe, prawo spadkowe) oraz prawa gospodarczego (prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe). W obszarze jego zainteresowań znajdują się również sprawy z zakresu prawa pracy. Ponadto w ramach wykonywanej praktyki reprezentuje swoich Klientów w postępowaniach przed sądami wszystkich instancji m.in. w sprawach o zapłatę (dochodzeniem należności kontraktowych i odszkodowań), a także o podział majątku i zniesienie współwłasności.

Jest autorem wielu opinii i ekspertyz prawnych w szczególności w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego. Z sukcesem dla swoich Klientów prowadził sprawy sądowe oraz uczestniczył w przygotowywaniu, opiniowaniu i negocjowaniu wielu kontraktów handlowych. Nieustannie podnosi swoje kompetencje poprzez udział, również jako prelegent, w licznych konferencjach naukowych i szkoleniach zawodowych.