dr Karol Kulig
właściciel, radca prawny

Radca prawny, doktor nauk prawnych, prawnik niestereotypowy z blisko 10-letnim doświadczeniem w obsłudze podmiotów gospodarczych. Specjalista w obszarze prawa pracy. Łączy wiedzę z niezwykle cenną w podejściu biznesowym, specyficzną intuicją i wrażliwością prawniczą. 

Doświadczony i ceniony szkoleniowiec. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prowadzi zajęcia z prawa pracy oraz pełni funkcję egzaminatora na aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Ekspert prawa pracy w trakcie organizowanego przez Radę Europy i Rzecznika Praw Obywatelskich programu edukacyjnego „Human Rights Education for Legal Professionals - Labour Rights as Human Rights”.

Obsługuje Klientów w sprawach prawa pracy, prawa gospodarczego i cywilnego.  

Od lat aktywnie zaangażowany w program edukacji prawnej w krakowskich szkołach, a także w działalność pro bono. Pasjonat kilku dyscyplin sportowych.  Rekomendacje

Nominowany w Konkursie Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2018, organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną oraz Wydawnictwo Wolters Kluwer, wyróżniającym młodych prawników, którzy swoją wiedzą, osiągnięciami oraz postawą społeczną realizują najwyższe standardy świadczenia usług prawnych.


Wybrane publikacje
  1. Teoria pracowniczej odpowiedzialności porządkowej, Warszawa 2017
  2. Doraźne czynności związkowe. Prawo podmiotowe pracownika czy prawo organizacji związkowej - PiZS 2015, Nr 8
  3. Członek najbliższej rodziny jako osoba nabywająca uprawnienia związane z rodzicielstwem, MPrP 3/2016
  4. Pozbawienie mocy obowiązującej regulaminu wynagradzania - c.1 i 2, PiZS 4 i 5/2017
  5. Porozumienie o „zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy” a essentialia negotii stosunku pracy, PiZS 10/2017
  6. Urodzenie dziecka w trakcie urlopu bezpłatnego - MPrP 2/2017
  7. Prawo pracownika do odpoczynku dobowego, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2015, Nr 2.
dr Aleksandra Paluch Gęgała
adwokat

Adwokat, doktor nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński), ekspert z zakresu prowadzenia złożonych postępowań sądowych, od wielu lat doradza podmiotom gospodarczym przy zawieraniu transakcji handlowych. 

Absolwentka prawa i psychologii, szkoły prawa amerykańskiego i austriackiego oraz studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Autorka artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz prelegentka na konferencjach poświęconych związkom prawa i psychologii. 

W praktyce prawniczej łączy interdyscyplinarne podejście do rozwiązywania problemów z bogatym doświadczeniem procesowym.

Krzysztof Piaseczny
adwokat

Wykształcenie prawnicze zdobył na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Zakresem zainteresowań zawodowych objęte są zagadnienia prawa cywilnego i gospodarczego, ochrony danych osobowych,  prawa nieruchomości (w tym obsługa deweloperów), Banking & Finance, w szczególności obsługa procesów dot. kredytów frankowych (indeksowanych i denominowanych), a także tworzenie i funkcjonowanie NGO.

Posiada bogate doświadczenie procesowe, w tym w sporach przeciwko bankom (umowy kredytów), ubezpieczycielom (odszkodowania, polisolokaty, przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym), towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz w sporach na tle emisji i obrotu instrumentów finansowych. Prowadzi również sprawy z zakresu prawa rodzinnego i karnego gospodarczego.

dr Dominika Buch
radca prawny

Radca prawny, doktor nauk prawnych (UJ), specjalista prawa pracy.  

Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach prawnych, jak również w Dziale Prawnym Konsulatu Generalnego RP w Edynburgu. Ponadto współpracowała z organizacjami non-profit m.in. Fundacją Academia Iuris świadcząc na ich rzecz pomoc prawną.

W swojej praktyce specjalizuje się w prowadzeniu postępowań z zakresu prawa pracy (indywidualne i zbiorowe), a w szczególności zastępstwie procesowym w sprawach o przywrócenie do pracy, wypłatę należnego wynagrodzenia oraz odszkodowaniach pracowniczych. Posiada bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze pracodawców (sporządzanie regulaminów pracy, wynagradzania, organizacyjnych, zarządzeń, oświadczeń w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy i in.). 

Współautorka komentarza do Konstytucji RP pod redakcją prof. dra hab. Marka Safjana, autorka licznych publikacji naukowych z zakresu prawa pracy i prawa gospodarczego, a także wystąpień na konferencjach zarówno w Polsce, jak i za granicą. Ponadto opracowuje i prowadzi szkolenia dedykowane do różnorodnych grup odbiorców.

Jacek Buch
radca prawny

Radca prawny, specjalista prawa cywilnego, gospodarczego i restrukturyzacyjnego. 

Doświadczenie zdobywał w renomowanej wrocławskiej kancelarii radców prawnych, w której obsługiwał osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze w tym spółki prawa handlowego, a także w dziale prawnym jednej z największych polskich spółek sektora finansowego.

Specjalizuje się w doradztwie prawnym z zakresu prawa cywilnego (prawo zobowiązań, prawo rzeczowe, prawo spadkowe) oraz prawa gospodarczego (prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe). W obszarze jego zainteresowań znajdują się również sprawy z zakresu prawa pracy. Ponadto w ramach wykonywanej praktyki reprezentuje swoich Klientów w postępowaniach przed sądami wszystkich instancji m.in. w sprawach o zapłatę (dochodzeniem należności kontraktowych i odszkodowań), a także o podział majątku i zniesienie współwłasności.

Jest autorem wielu opinii i ekspertyz prawnych w szczególności w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego. Z sukcesem dla swoich Klientów prowadził sprawy sądowe oraz uczestniczył w przygotowywaniu, opiniowaniu i negocjowaniu wielu kontraktów handlowych. Nieustannie podnosi swoje kompetencje poprzez udział, również jako prelegent, w licznych konferencjach naukowych i szkoleniach zawodowych.