dr Karol Kulig
właściciel, radca prawny

Radca prawny, doktor nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński - 2016), prawnik z blisko 10-letnim doświadczeniem. Przez ponad 5 lat praktykował w jednej z czołowych polskich kancelarii. Od 2018 r. prowadzi w Krakowie własną kancelarię butikową, świadczącą wyspecjalizowane usługi prawnicze. 

Prawnik niestereotypowy. Łączy wiedzę z niezwykle cenną w podejściu biznesowym, specyficzną intuicją i wrażliwością prawniczą. 

Doświadczony i ceniony szkoleniowiec. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prowadzi zajęcia z prawa pracy oraz pełni funkcję egzaminatora na aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Ekspert prawa pracy w trakcie organizowanego przez Radę Europy i Rzecznika Praw Obywatelskich programu edukacyjnego „Human Rights Education for Legal Professionals - Labour Rights as Human Rights”.

Członek Kolegium Redakcyjnego ogólnopolskiego czasopisma naukowego Krajowej Izby Radców Prawnych.

Obsługuje Klientów w sprawach prawa pracy, prawa gospodarczego i cywilnego.  

Od lat aktywnie zaangażowany w program edukacji prawnej w krakowskich szkołach, a także w działalność pro bono. Pasjonat kilku dyscyplin sportowych.  

Zobacz wywiad: Sądecki pasjonat paragrafów i prawa pracy z prestiżową nagrodą dla młodych prawników >>>


Rekomendacje

Nominowany w Konkursie Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2018, organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną oraz Wydawnictwo Wolters Kluwer, wyróżniającym młodych prawników, którzy swoją wiedzą, osiągnięciami oraz postawą społeczną realizują najwyższe standardy świadczenia usług prawnych.


Książki

1. Teoria pracowniczej odpowiedzialności porządkowej, Warszawa 2017

Komentarze

1. Komentarz do art. 65 Konstytucji RP (współautor) [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, Tom I, Warszawa 2016

Artykuły
 1.  Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, Monitor Prawa Pracy 12/2013
 2. Aksjologia "zakazu pracy" w niedziele i święta w kontekście nowelizacji Kodeksu pracy, Monitor Prawa Pracy 6/2014
 3. Prawo pracownika do odpoczynku dobowego, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2015, Nr 2.
 4. Doraźne czynności związkowe. Prawo podmiotowe pracownika czy prawo organizacji związkowej - PiZS 2015, Nr 8
 5. Aksjologiczne podłoże pracowniczego prawa do odpoczynku dobowego [w:] Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Kraków 2015
 6. Umowy terminowe - zmierzch czy rozwój? Monitor Prawniczy 1/2016
 7. Członek najbliższej rodziny jako osoba nabywająca uprawnienia związane z rodzicielstwem, MPrP 3/2016
 8. Urlop rodzicielski - analiza problemowa, PiZS 3/2016
 9. Administracyjny charakter orzeczenia o czasowej niezdolności do pracy a prawa i obowiązki stron stosunku pracy, MPrP 6/16
 10. Zdarzenia prawne warunkujące prawo do urlopu i zasiłku macierzyńskiego - MPrP 8/2016
 11. Przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu porządkowym (w:) D. Dörre-Kolasa (red.)  Ochrona danych osobowych pracowników w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, Warszawa 2017
 12. Urodzenie dziecka w trakcie urlopu bezpłatnego - MPrP 2/2017
 13. Pozbawienie mocy obowiązującej regulaminu wynagradzania - c.1, PiZS 4/2017
 14. Pozbawienie mocy obowiązującej regulaminu wynagradzania - c.2, PiZS 5/2017
 15. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy a wolność pracy, (w:) M. Mędrala (red)., Aktualne problemy zatrudnienia w oparciu o terminowe umowy o pracę, Warszawa 2017
 16. Porozumienie o „zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy” a essentialia negotii stosunku pracy, PiZS 10/2017
dr Aleksandra Paluch Gęgała
adwokat

Adwokat, doktor nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński), ekspert z zakresu prowadzenia złożonych postępowań sądowych, od wielu lat doradza podmiotom gospodarczym przy zawieraniu transakcji handlowych. 

Absolwentka prawa i psychologii, szkoły prawa amerykańskiego i austriackiego oraz studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Autorka artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz prelegentka na konferencjach poświęconych związkom prawa i psychologii. 

W praktyce prawniczej łączy interdyscyplinarne podejście do rozwiązywania problemów z bogatym doświadczeniem procesowym.