Ochrona danych osobowych
​Zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie zapewnienia przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, zarówno polskich, jak i europejskich. Wspieramy w szacowaniu ryzyka i ustalaniu środków ochronnych przy transgranicznym przesyłaniu danych oraz migracji danych w ramach grup kapitałowych.​

1. Outsourcing IOD  

Oferujemy Klientom usługę przejęcia funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) w organizacji. Zapewniamy całościową obsługę prawną wymaganą na gruncie RODO.   

2. Audyt ochrony danych 

Przeprowadzamy kompleksowe audyty danych osobowych w organizacji. Weryfikujemy podstawy przetwarzania i analizujemy ryzyka. Identyfikujemy obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD). 

3. Kompleksowe wdrożenie ochrony danych osobowych w organizacji 

W ramach procesu wdrożenia wymogów RODO, dostosowujemy dokumentację wewnętrzną (polityki, regulaminy, klauzule, umowy) do obowiązujących przepisów. Sprawdzamy poprawność wdrożenia technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych.