Wiedzą i doświadczeniem, które posiadamy, chcemy i lubimy dzielić się na zewnątrz. 

Oferowane szkolenia z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych dedykujemy wszystkim pracownikom, ze szczególnym uwzględnieniem kadry zarządzającej, pracowników działów HR oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji. 

Programy naszych szkoleń dopasowujemy do konkretnych potrzeb Klientów, kładąc przy tym nacisk na aspekty praktyczne i podejście probiznesowe.

Nastawienie na rozwój Kancelarii przekłada się bezpośrednio na stałe podnoszenie jakości świadczonych usług i poszerzanie oferty szkoleniowej. Czerpiemy z doświadczeń zdobytych w ramach współpracy z podmiotami z różnych sektorów gospodarki. Takie podejście zapewnia wysoki stopień efektywności.

Znasz potrzeby swojej organizacji i chcesz zapewnić swoim pracownikom szkolenie najbardziej trafiające w ich oczekiwania? Oferujemy Ci dedykowane szkolenia wewnętrzne. 

Napisz do nas z zapytaniem ofertowym na adres: 

szkolenia@kkulig.pl