Procesy sądowe

Proces sądowy to ostateczna, ale czasami jedyna droga jaką można i należy podjąć, aby chronić swoje interesy lub dochodzić swoich praw. 

Mamy doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych, reprezentując Klientów - zarówno biznesowych jak i indywidualnych - w trakcie postępowania sądowego na każdym etapie sprawy. Świadczymy usługi na terenie całego kraju. 

1. Procesy w sprawach prawa pracy 

Prowadzimy postępowania sądowe we wszelkiego rodzaju sprawach wynikających ze stosunku pracy. Reprezentujemy zarówno pracodawców jak i indywidualnych pracowników oraz organizacje związkowe. 


2. Procesy w sprawach cywilnych i gospodarczych 

Reprezentujemy Klientów biznesowych w sporach gospodarczych. Mamy doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych spraw cywilnych, w których wartość dochodzonych indywidualnie roszczeń przekracza milion złotych.    


3. Procesy w sprawach ubezpieczeniowych 

Zastępujemy Klientów w sporach z ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych na każdym etapie sprawy, w tym reprezentując ubezpieczonych przed Sądem Najwyższym.


4. Procesy w sprawach administracyjnych 

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w sporach administracyjnoprawnych, występując w imieniu Klientów przed sądami administracyjnymi. 


5. Procesy w sprawach kredytów frankowych 

Posiadamy doświadczenie w sporach konsumenckich z bankami. Kancelaria prowadzi postępowania w sprawach tzw. kredytów "frankowych", które oferowały kredyty indeksowane lub denominowane do franka szwajcarskiego (CHF).