dr Karol Kulig
właściciel, radca prawny

Radca prawny, doktor nauk prawnych (UJ - 2016), prawnik niestereotypowy z blisko 10-letnim doświadczeniem w obsłudze podmiotów gospodarczych. Specjalista w obszarze prawa pracy. Łączy wiedzę z niezwykle cenną w podejściu biznesowym, specyficzną intuicją i wrażliwością prawniczą. 

Doświadczony i ceniony szkoleniowiec. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prowadzi zajęcia z prawa pracy oraz pełni funkcję egzaminatora na aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Ekspert prawa pracy w trakcie organizowanego przez Radę Europy i Rzecznika Praw Obywatelskich programu edukacyjnego „Human Rights Education for Legal Professionals - Labour Rights as Human Rights”.

Członek Kolegium Redakcyjnego ogólnopolskiego czasopisma naukowego Krajowej Izby Radców Prawnych.

Obsługuje Klientów w sprawach prawa pracy, prawa gospodarczego i cywilnego.  

Od lat aktywnie zaangażowany w program edukacji prawnej w krakowskich szkołach, a także w działalność pro bono. Pasjonat kilku dyscyplin sportowych.  

Zobacz wywiad: Sądecki pasjonat paragrafów i prawa pracy z prestiżową nagrodą dla młodych prawników >>>


Rekomendacje

Nominowany w Konkursie Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2018, organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną oraz Wydawnictwo Wolters Kluwer, wyróżniającym młodych prawników, którzy swoją wiedzą, osiągnięciami oraz postawą społeczną realizują najwyższe standardy świadczenia usług prawnych.


Książki

1. Teoria pracowniczej odpowiedzialności porządkowej, Warszawa 2017

Komentarze

1. Komentarz do art. 65 Konstytucji RP (współautor) [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, Tom I, Warszawa 2016

Artykuły
 1.  Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, Monitor Prawa Pracy 12/2013
 2. Aksjologia "zakazu pracy" w niedziele i święta w kontekście nowelizacji Kodeksu pracy, Monitor Prawa Pracy 6/2014
 3. Prawo pracownika do odpoczynku dobowego, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2015, Nr 2.
 4. Doraźne czynności związkowe. Prawo podmiotowe pracownika czy prawo organizacji związkowej - PiZS 2015, Nr 8
 5. Aksjologiczne podłoże pracowniczego prawa do odpoczynku dobowego [w:] Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Kraków 2015
 6. Umowy terminowe - zmierzch czy rozwój? Monitor Prawniczy 1/2016
 7. Członek najbliższej rodziny jako osoba nabywająca uprawnienia związane z rodzicielstwem, MPrP 3/2016
 8. Urlop rodzicielski - analiza problemowa, PiZS 3/2016
 9. Administracyjny charakter orzeczenia o czasowej niezdolności do pracy a prawa i obowiązki stron stosunku pracy, MPrP 6/16
 10. Zdarzenia prawne warunkujące prawo do urlopu i zasiłku macierzyńskiego - MPrP 8/2016
 11. Przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu porządkowym (w:) D. Dörre-Kolasa (red.)  Ochrona danych osobowych pracowników w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, Warszawa 2017
 12. Urodzenie dziecka w trakcie urlopu bezpłatnego - MPrP 2/2017
 13. Pozbawienie mocy obowiązującej regulaminu wynagradzania - c.1, PiZS 4/2017
 14. Pozbawienie mocy obowiązującej regulaminu wynagradzania - c.2, PiZS 5/2017
 15. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy a wolność pracy, (w:) M. Mędrala (red)., Aktualne problemy zatrudnienia w oparciu o terminowe umowy o pracę, Warszawa 2017
 16. Porozumienie o „zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy” a essentialia negotii stosunku pracy, PiZS 10/2017
dr Aleksandra Paluch Gęgała
adwokat

Adwokat, doktor nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński), ekspert z zakresu prowadzenia złożonych postępowań sądowych, od wielu lat doradza podmiotom gospodarczym przy zawieraniu transakcji handlowych. 

Absolwentka prawa i psychologii, szkoły prawa amerykańskiego i austriackiego oraz studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Autorka artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz prelegentka na konferencjach poświęconych związkom prawa i psychologii. 

W praktyce prawniczej łączy interdyscyplinarne podejście do rozwiązywania problemów z bogatym doświadczeniem procesowym.

dr Dominika Buch
radca prawny

Radca prawny, doktor nauk prawnych (UJ), specjalista prawa pracy.  

Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach prawnych, jak również w Dziale Prawnym Konsulatu Generalnego RP w Edynburgu. Ponadto współpracowała z organizacjami non-profit m.in. Fundacją Academia Iuris świadcząc na ich rzecz pomoc prawną.

W swojej praktyce specjalizuje się w prowadzeniu postępowań z zakresu prawa pracy (indywidualne i zbiorowe), a w szczególności zastępstwie procesowym w sprawach o przywrócenie do pracy, wypłatę należnego wynagrodzenia oraz odszkodowaniach pracowniczych. Posiada bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze pracodawców (sporządzanie regulaminów pracy, wynagradzania, organizacyjnych, zarządzeń, oświadczeń w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy i in.). 

Współautorka komentarza do Konstytucji RP pod redakcją prof. dra hab. Marka Safjana, autorka licznych publikacji naukowych z zakresu prawa pracy i prawa gospodarczego, a także wystąpień na konferencjach zarówno w Polsce, jak i za granicą. Ponadto opracowuje i prowadzi szkolenia dedykowane do różnorodnych grup odbiorców.

Jacek Buch
radca prawny

Radca prawny, specjalista prawa cywilnego, gospodarczego i restrukturyzacyjnego. 

Doświadczenie zdobywał w renomowanej wrocławskiej kancelarii radców prawnych, w której obsługiwał osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze w tym spółki prawa handlowego, a także w dziale prawnym jednej z największych polskich spółek sektora finansowego.

Specjalizuje się w doradztwie prawnym z zakresu prawa cywilnego (prawo zobowiązań, prawo rzeczowe, prawo spadkowe) oraz prawa gospodarczego (prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe). W obszarze jego zainteresowań znajdują się również sprawy z zakresu prawa pracy. Ponadto w ramach wykonywanej praktyki reprezentuje swoich Klientów w postępowaniach przed sądami wszystkich instancji m.in. w sprawach o zapłatę (dochodzeniem należności kontraktowych i odszkodowań), a także o podział majątku i zniesienie współwłasności.

Jest autorem wielu opinii i ekspertyz prawnych w szczególności w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego. Z sukcesem dla swoich Klientów prowadził sprawy sądowe oraz uczestniczył w przygotowywaniu, opiniowaniu i negocjowaniu wielu kontraktów handlowych. Nieustannie podnosi swoje kompetencje poprzez udział, również jako prelegent, w licznych konferencjach naukowych i szkoleniach zawodowych.

Krzysztof Piaseczny
aplikant adwokacki

Absolwent aplikacji adwokackiej w Izbie Adwokackiej w Warszawie (2020). Wykształcenie prawnicze zdobył na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Zakresem jego zainteresowań zawodowych objęte są zagadnienia prawa cywilnego i gospodarczego, ochrony danych osobowych,  prawa nieruchomości (w tym obsługa deweloperów), Banking & Finance, w szczególności obsługa procesów dot. kredytów frankowych (indeksowanych i denominowanych), a także tworzenie i funkcjonowanie NGO.

Posiada bogate doświadczenie procesowe, w tym w sporach przeciwko bankom (umowy kredytów), ubezpieczycielom (odszkodowania, polisolokaty, przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym), towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz w sporach na tle emisji i obrotu instrumentów finansowych. Prowadzi również sprawy z zakresu prawa rodzinnego i karnego gospodarczego.