Nazwa #bloga nie jest przypadkowa. 

Oprawa kojarzy nam się z obrazem, czyli czymś o wiele cenniejszym niż ona sama, czymś znajdującym się właśnie „w oprawie”. 

W oprawie umieszcza się obraz, pewne odzwierciedlenie rzeczywistości tworzone przez autora, pewien punkt widzenia. Oprawa wyznacza też granicę dla oka. Jaka by ona nie była, jej jedynym celem jest skupienie wzroku widza na obrazie, nie na oprawie. Taka jest też idea przyświecająca temu blogowi, który ma koncentrować uwagę Czytelnika na poruszanych zagadnieniach, a nie na nim samym. 

Jedną i tę samą oprawę można wykorzystać do zupełnie różnych obrazów. I tak jest z blogiem, gdzie każde przedstawione stanowisko może spotkać się z innym poglądem. Sztuka argumentacji polega na bronieniu poglądów, pokazując racjonalność rozwiązań. Nie zawsze rozwiązania są jasne i dostępne na wyciagnięcie ręki. Czasami trzeba prowadzić dyskusję, choćby samemu ze sobą. Jak mawia ks. prof. Heller, klasykiem jest ten, kto został zacytowany co najmniej dwa razy na poparcie przeciwstawnych tez. 

#blog niecodzienny o prawie w oprawie jest miejscem, gdzie publikowane będą spostrzeżenia na temat rzeczywistości prawa pracy w Polsce, z punktu widzenia osób zawodowo zajmujących się tą dziedziną prawa. Ma on być źródłem informacji przydatnych w pracy związanej z zarządzaniem kapitałem ludzkim, ale również różnych interpretacji przepisów, komentarzy i punktów widzenia. 

#blog niecodzienny – bo nie zwykły   

Blog dostępny jest także bezpośrednio na stronie: www.woprawie.pl

Jak sobie pościelisz tak się wyśpisz - spór w LOT-cie
Przeczytaj>
Pierwsze przekształcenie umów terminowych
Przeczytaj>
Udzielanie korepetycji przez studentów
Przeczytaj>
PPK jako dodatkowy składnik wynagrodzenia
Przeczytaj>
Umowy zlecenia studentów
Przeczytaj>
Jak sobie pościelisz tak się wyśpisz - spór w LOT-cie
Przeczytaj>
Pierwsze przekształcenie umów terminowych
Przeczytaj>
PPK jako dodatkowy składnik wynagrodzenia
Przeczytaj>
Udzielanie korepetycji przez studentów
Przeczytaj>
Umowy zlecenia studentów
Przeczytaj>

Brak wpisów do bloga w tej kategorii