< Powrót30.4.2021Karol Kulig

O pracy w systemie zadaniowym - audycja Radia Kraków z udziałem r.pr Karola Kuliga

Zadaniowym system czasu pracy 

System zadaniowy jest jednym z systemów czasu pracy przewidzianych w Polsce, który w sposób bardzo elastyczny określa organizację pracy, w szczególności czasu pracy pracownika. Elementem odróżniającym ten system od innych systemów jest daleko idąca samodzielność pracownika co do wyboru pory wykonywania pracy, jak również zmniejszony zakres kontroli pracodawcy. 

Przepisy Kodeksu pracy przewidują, że zadaniowym system czasu pracy może być stosowany wtedy, kiedy jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy. W takim przypadku pracodawca, po porozumieniu z pracownikiem, ustala czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając kodeksowe wymiary czasu pracy, tj. 8 godzin dziennie i średnio 40 godzin w tygodniu. 


Elastyczny czas pracy

Większa elastyczność pracownika wynika z tego, że w zasadzie w systemie zadaniowym pracodawca nie może wymagać od pracownika tego, czego może wymagać w każdym innym systemie, czyli pozostawania pracownika w dyspozycji. Pozostawanie w dyspozycji oznacza gotowość i zdolność pracownika do podporządkowania się poleceniom pracodawcy, i w konsekwencji wykonywanie pracy w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. W systemie zadaniowym ani o miejscu ani o czasie pracy nie musi decydować pracodawca. Swobodę wyboru tych elementów można pozostawić pracownikowi. Swobodę pracownika co do miejsca lub pory wykonywania pracy można oczywiście w pewnych ramach ograniczyć, np. po to, aby pracownik mógł uczestniczyć w zaplanowanej zespołowej telekonferencji. Pracodawca ma duże - choć nie nieograniczone - możliwości uregulowania zasad systemu zadaniowego.  

Najczęściej z systemem zdaniowym mamy do czynienia w przypadku prac nierytmicznych lub prac wykonywanych poza pracą skooperowaną z innymi pracownikami. Chodzi więc o takie prace, w których bardziej liczy się efekt, niż konkretna pora wykonywania pracy. Prace koncepcyjne, artystyczne, prace nad konkretnych rozłożonym w czasie projektem, wreszcie prace poza zakładem pracy, kiedy pracodawca nie ma możliwości weryfikacji godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy - wszystkie one mogą być wykonywane w ramach systemu zadaniowego. 

Wyznaczone zadania 

Co jednak kluczowe dla systemu zadaniowego, niezbędne jest wyznaczenie pracownikowi zadań, jakie ma wykonach w określonych przedziałach czasowych i to mieszczących się w ramach norm czasu pracy. Wyznaczenie pracownikowi zadań odbywa się co prawda „po porozumieniu z pracownikiem”, nie oznacza to jednak, że pracownik może sprzeciwić się ilości zadań wyznaczonych przez pracodawcę. Porozumienie z pracownikiem rozumie się jako proces konsultacji ilości zadań i czasu niezbędnego potrzebnego do ich wykonania, jednak ostateczną decyzją co do ilości zadań podejmuje pracodawca. Jeśli pracodawca ustali zakres zadań obiektywnie niemożliwy do wykonania w ramach norm kodeksowych, to ryzykuje możliwością wystąpienia pracy nadliczbowej. 

A co jeśli pracownik pracuje bardzo sprawnie, i zadania zaplanowane na miesiąc wykona w ciagu dwóch tygodni? Ponieważ system zadaniowy wyznacza czas pracy pracownika za pomocą zadań do wykonania, jeśli pracownik wykona te zadania szybciej niż zakładał pracodawca, w pozostałym czasie pracownik będzie miał czas wolny. 

System zadaniowy a praca zdalna 

Pracę w systemie zadaniowym można połączyć z wykonywaniem pracy w formie pracy zdalnej. Wtedy nie dość że czas pracy pracownika będzie wyznaczony przez ustalone zadania, to jednocześnie pracownik będzie mógł wykonywać swoją prace poza stałym miejscem pracy lub poza siedzibą pracodawcy, np. z domu pracownika. Na temat warunków i zasad bhp w trakcie pracy zdalnej pisałem tutaj (Zasady BHP podczas pracy zdalnej).

„Standardowa” praca zdalna nie oznacza, że pracownik może wykonywać pracę kiedy mu się podoba, gdyż praca zdalna jest tylko „formą” wykonywania pracy, i nie wpływa na system czasu pracy, którym pracownik jest objęty. Jeśli więc praca zdalna nie zostanie połączona z systemem zadaniowym, to pracodawca może oczekiwać, że pracownik w trakcie pracy zdalnej będzie ją wykonywał w określonych godzinach, tak jakby pracował stacjonarnie w biurze.

Zapraszam również do odsłuchania audycji radiowej w Radio Kraków z udziałem r.pr. Karola Kuliga z dnia 30.04.2021 r. nt. systemu zadaniowego (poniżej).


Posłuchaj


Dane osobowe pracownika - audycja Radia Kraków
Przeczytaj>
Sygnalista w firmie - audycja Radia Kraków
Przeczytaj>
Przepisy o sygnalistach. Co czeka pracodawców w 2022 r.
Przeczytaj>