Conculting

Dzisiejszy świat, w tym szczególnie świat biznesu oparty jest na informacjach. To informacje i ogólnie pojęte „dane” stanowią jego siłę napędową. Informacje zalewają nas z każdej strony. Nowoczesny biznes bazuje na umiejętnym i bezpiecznym wykorzystywaniu informacji, jakie posiada na swój temat, swoich klientów, ich potrzeb, funkcjonowania rynku, technologii, wiedzy. 

Informacje na temat przedsiębiorstwa potrafią być bardziej cenne niż jego majątek. Bez zabezpieczenia informacji poufnych, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, firma naraża się na wejście na rynek konkurentów, którzy przy niższych kosztach dojścia do wiedzy czy technologii bardzo często przejmują udziały w rynku. 

Zagrożenie konkurencją jest bardzo realne, zwłaszcza w przypadku dużych podmiotów, chcących wprowadzać na rynek nowe produkty lub usługi. 

1.     Umowy o zakazie konkurencji

Kancelaria świadczy usługi w obszarze konstruowania i opiniowania umów o zakazie konkurencji z pracownikami w okresie zatrudnienia i po jego ustaniu. Oferujemy wsparcie w doborze skutecznego mechanizmu zabezpieczenia interesów gospodarczych w ramach rozproszonych struktur i grup kapitałowych. 

2.     Umowa o zachowaniu poufności (NDA) 

Konstruujemy i opiniujemy, a tak negocjujemy umowy o zachowaniu poufności (NDA) zawierane pomiędzy partnerami biznesowymi. Reprezentujemy podmioty gospodarcze w zakresie egzekucji obowiązków poufności.

3.     Spory na tle zakazu konkurencji / Poufności

Reprezentujemy przedsiębiorców w sporach dotyczących naruszenia zakazu konkurencji lub naruszenia poufności, a także w procesach o naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa.