Procesy sądowe

Proces sądowy jest ostateczną, ale czasem jedyną ścieżką jaką musimy podjąć dla obrony swoich interesów oraz praw. 

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych, reprezentując klientów - zarówno biznesowych jak i indywidualnych - na każdym etapie postępowania. Świadczymy usługi na terenie całego kraju. 

1. Procesy pracownicze

Obsługujemy postępowania sądowe we sprawach sprawach wynikających z zatrudnienia. Reprezentujemy zarówno pracodawców jak i pracowników, jak również organizacje związkowe.  

2. Procesy cywilne i gospodarcze  

Reprezentujemy Klientów w sprawach gospodarczych oraz cywilnych. Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań odszkodowawczych, w tym w sprawach roszczeń przekraczających milion złotych.  

3. Procesy w sprawach ubezpieczeniowych (ZUS)

Zastępujemy Klientów w sprawach przeciwko ZUS dotyczących ubezpieczeń społecznych na każdym etapie postępowania, w tym przed Sądem Najwyższym.

4. Procesy w sprawach administracyjnych

Prowadzimy postępowania w sprawach administracyjnoprawnych, reprezentując Klientów przed organami i sądami administracyjnymi.