Karol Kulig Ph. D
Founder, attorney-at-law

Legal advisor, doctor of legal sciences. One of the most important lawyers of the young generation in Poland.

Specialist in labor law and personal data protection. For over five years he practiced in one of the leading Polish law firms. Since 2018, he has been running his own boutique office in Cracow, which provides specialized legal services. A graduate of the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University in Cracow.

Non-stereotypical lawyer. It combines knowledge with extremely valuable in business approach, specific intuition and legal sensitivity. An experienced and respected trainer. Lecturer at the Cracow Business School of the Cracow University of Economics. He teaches labor law classes and serves as an examiner on legal advisor apprenticeship at the District Chamber of Legal Advisers in Cracow.

An expert in labor law during the educational program 'Human Rights Education for Legal Professionals - Labor Rights as Human Rights' organized by the Council of Europe and the Ombudsman.

A member of the Editorial Board of the national scientific journal of the Polish Chamber of Legal Advisers - "Legal Advisor. Zeszyty Naukowe".

He provides specialized legal services for business.

For years, he has been actively involved in the legal education program at Cracow schools, as well as in pro bono activities. Passionate about several sports.Recommendations

Nominated in the Rising Stars Competition Lawyers - leaders of tomorrow 2018


Books

K. Kulig, Teoria pracowniczej odpowiedzialności porządkowej, Warszawa 2017

Komentarze

K. Kulig, Komentarz do art. 65 Konstytucji RP (współautor) [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, Tom I, Warszawa 2016

Artykuły
 1.  Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, Monitor Prawa Pracy 12/2013
 2. Aksjologia "zakazu pracy" w niedziele i święta w kontekście nowelizacji Kodeksu pracy, Monitor Prawa Pracy 6/2014
 3. Prawo pracownika do odpoczynku dobowego, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2015, Nr 2.
 4. Doraźne czynności związkowe. Prawo podmiotowe pracownika czy prawo organizacji związkowej - PiZS 2015, Nr 8
 5. Aksjologiczne podłoże pracowniczego prawa do odpoczynku dobowego [w:] Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Kraków 2015
 6. Umowy terminowe - zmierzch czy rozwój? Monitor Prawniczy 1/2016
 7. Członek najbliższej rodziny jako osoba nabywająca uprawnienia związane z rodzicielstwem, MPrP 3/2016
 8. Urlop rodzicielski - analiza problemowa, PiZS 3/2016
 9. Administracyjny charakter orzeczenia o czasowej niezdolności do pracy a prawa i obowiązki stron stosunku pracy, MPrP 6/16
 10. Zdarzenia prawne warunkujące prawo do urlopu i zasiłku macierzyńskiego - MPrP 8/2016
 11. Przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu porządkowym (w:) D. Dörre-Kolasa (red.)  Ochrona danych osobowych pracowników w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, Warszawa 2017
 12. Urodzenie dziecka w trakcie urlopu bezpłatnego - MPrP 2/2017
 13. Pozbawienie mocy obowiązującej regulaminu wynagradzania - c.1, PiZS 4/2017
 14. Pozbawienie mocy obowiązującej regulaminu wynagradzania - c.2, PiZS 5/2017
 15. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy a wolność pracy, (w:) M. Mędrala (red)., Aktualne problemy zatrudnienia w oparciu o terminowe umowy o pracę, Warszawa 2017
 16. Porozumienie o „zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy” a essentialia negotii stosunku pracy, PiZS 10/2017
Aleksandra Paluch Gęgała
advocate

An advocate, an expert in the field of conducting complex court proceedings, has been advising business entities for concluding commercial transactions for many years. A graduate of law and psychology, American and Austrian law schools, and doctoral studies at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University.

Author of scientific and popular science articles, and speaker at conferences on the relationship between law and psychology.

In legal practice, he combines an interdisciplinary approach to problem solving with extensive procedural experience.