Karol Kulig Ph. D
Founder, attorney-at-law

Legal advisor, doctor of law (Jagiellonian University - 2016), lawyer with nearly 10 years of experience. For over 5 years he practiced in one of the leading Polish law firms. Since 2018, he has been running his own boutique law firm in Krakow, providing specialized legal services.

Non-stereotypical lawyer. He combines knowledge with an extremely valuable business approach, specific intuition and legal sensitivity.

Experienced and valued trainer. Lecturer at the National School of Judiciary and Public Prosecution and the Krakow Business School at the University of Economics in Krakow. He conducts labor law classes and acts as an examiner at the legal adviser training at the District Chamber of Legal Advisers in Krakow.

Labor law expert during the educational program "Human Rights Education for Legal Professionals - Labor Rights as Human Rights" organized by the Council of Europe and the Ombudsman.

Member of the Editorial Board of the national scientific journal of the National Chamber of Legal Advisers.

He provides services to clients in matters of labor law, economic and civil law.

For years, he has been actively involved in the legal education program in Krakow schools, as well as in pro bono activities. Passionate about several sports.Recommendations

Nominated in the Rising Stars Competition Lawyers - leaders of tomorrow 2018


Books

K. Kulig, Teoria pracowniczej odpowiedzialności porządkowej, Warszawa 2017

Krzysztof Piaseczny
aplikant adwokacki

A graduate of the attorney apprenticeship at the Bar Association in Warsaw (2020). He was educated in law at the Faculty of Law of the Maria Curie Skłodowska University in Lublin.

The scope of his professional interests includes issues of civil and economic law, personal data protection, real estate law (including developer services), Banking & Finance, in particular handling processes regarding Swiss franc loans (indexed and denominated) as well as the creation and operation of NGOs.

He has extensive litigation experience, including in disputes against banks (loan agreements), insurers (compensation, insurance policies, counteracting unfair market practices), investment fund companies and in disputes over the issue and trading of financial instruments. He also conducts cases in the field of family and economic criminal law.

dr Dominika Buch
radca prawny

Radca prawny, doktor nauk prawnych (UJ), specjalista prawa pracy.  

Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach prawnych, jak również w Dziale Prawnym Konsulatu Generalnego RP w Edynburgu. Ponadto współpracowała z organizacjami non-profit m.in. Fundacją Academia Iuris świadcząc na ich rzecz pomoc prawną.

W swojej praktyce specjalizuje się w prowadzeniu postępowań z zakresu prawa pracy (indywidualne i zbiorowe), a w szczególności zastępstwie procesowym w sprawach o przywrócenie do pracy, wypłatę należnego wynagrodzenia oraz odszkodowaniach pracowniczych. Posiada bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze pracodawców (sporządzanie regulaminów pracy, wynagradzania, organizacyjnych, zarządzeń, oświadczeń w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy i in.). 

Współautorka komentarza do Konstytucji RP pod redakcją prof. dra hab. Marka Safjana, autorka licznych publikacji naukowych z zakresu prawa pracy i prawa gospodarczego, a także wystąpień na konferencjach zarówno w Polsce, jak i za granicą. Ponadto opracowuje i prowadzi szkolenia dedykowane do różnorodnych grup odbiorców.

Jacek Buch
radca prawny

Radca prawny, specjalista prawa cywilnego, gospodarczego i restrukturyzacyjnego. 

Doświadczenie zdobywał w renomowanej wrocławskiej kancelarii radców prawnych, w której obsługiwał osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze w tym spółki prawa handlowego, a także w dziale prawnym jednej z największych polskich spółek sektora finansowego.

Specjalizuje się w doradztwie prawnym z zakresu prawa cywilnego (prawo zobowiązań, prawo rzeczowe, prawo spadkowe) oraz prawa gospodarczego (prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe). W obszarze jego zainteresowań znajdują się również sprawy z zakresu prawa pracy. Ponadto w ramach wykonywanej praktyki reprezentuje swoich Klientów w postępowaniach przed sądami wszystkich instancji m.in. w sprawach o zapłatę (dochodzeniem należności kontraktowych i odszkodowań), a także o podział majątku i zniesienie współwłasności.

Jest autorem wielu opinii i ekspertyz prawnych w szczególności w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego. Z sukcesem dla swoich Klientów prowadził sprawy sądowe oraz uczestniczył w przygotowywaniu, opiniowaniu i negocjowaniu wielu kontraktów handlowych. Nieustannie podnosi swoje kompetencje poprzez udział, również jako prelegent, w licznych konferencjach naukowych i szkoleniach zawodowych.